Värmepump | Värmepumpar

Värmepump | Värmepumar


Värmepump ett bra miljöval

En investering i en värmepump är bra både för miljön och ekonomin. Värmepumpar tar tillvara den värme som solen ger. Med värmepumpar utvinner man energi från bergvärme, markvärme, sjövärme och luftvärme. All denna värme kommer från solens uppvärmning. Vad man väljer för att ta energin ifrån beror på flera faktorer såsom lokala förutsättningar för installation, befintlig uppvärmning och ekonomisk vinning.

Om man skall investera i en värmepump så kan det löna sig att sätta sig in vilka alternativ det finns när man väljer värmepump och installation. Värmepumpsfakta tar upp de mesta som är relevant om värmepumpar.

Förutom att ta del av fakta här så rekommenderas att anlita en oberoende expert samt därefter ta in offerter från flera olika leverantörer.

Olika typer av värmepumpar.

Innan man börjar titta på vilket alternativ man väljer så bör man kolla med kommunen om det finns några restriktioner vid installation av värmepumpar. Glöm inte att samtidigt kontrollera vilka bidrag som finns att söka.

Det finns flera aspekter på vilken typ av värmepump man skall välja. Det första valet står mellan bergvärmepump eller luftvärmepump därefter om man  valt bergvärmepump välja varifrån energin skall tas. Om man valt luftvärmepump är valet om man skall  tillföra varm luft eller värma upp det vattenburna systemet. Oavsett vilken lösning man väljer så är värmepumpar i något utförande det som är den bäste lösningen för uppvärmning.


Kommentarer inaktiverade.